Legújabb cikkek

Őszbe tévedőn

Emlékszel, mennyi ősz múlt, te hagytad, én sem mondtam semmi fontosat. Neked így jó, s én lapozom a napokat, mintha minden csak álomban történne velem.

Írta: Sonkoly Éva

Egy

Egy élet. Az egyszeri, elsuhanó világban tett tudatlan lépések, botlások, a megszokás langyos vize. Egy lélek, egy váratlanul elkapott pillanat. Egy.

Írta: Mayer Imola

Leèlt èlet.

Számottevès az elmúlt 70 èvről. Gyerekkor, házasság, gyerekek, halál. Egyedülmaradás kèt felnőtt gyerekkel. Házasságok, válás, unoka.....menekülès az èlettől.

Írta: Varga Etelka

Bosch

Te mindenki vagy, én meg én. Te hasonlatos vagy hozzám, mert hasonlatos vagyok hozzád. Te azt mondod mit én mondok. Te azt gondolod, mit én kiálltok. Te vágyakat írsz. Én csak mondatokat. Te mondattal felelsz, és én meg érzelmekkel.

Írta: Bangó János

Szerelem

Kezedet kulcsoltam kezemmel, egy lobbanás szellő hajadba kapta az est illatát, mosolyt csalva mindkettőnk szemébe. Mezítlen testét duruzsolta felénk az esti ég, mondtad, köszönöd, holnapra már vár Budapest zsongó élete. És megvolt az első igazan eperízű csókom.

Írta: Bangó János

Legújabb versek

A múlt tükre

Írta: Polnai Gábor

A jelen kardja

Írta: Polnai Gábor

Életem könyve

Írta: Polnai Gábor

Mitől féljek veled

Írta: Szat

Pandaemia

Írta: Szat

Támogat a félelem

Írta: Szat

Ennyi

Írta: Maat

Nem akarok meghalni

Írta: Bangó János

Üzenet

Írta: Sonkoly Éva


Legolvasottabb cikkek

Műértelmező dolgozat - Csokonai Vitéz Mihály Az estve című költeménye

Felhasznált irodalom: BÍRÓ Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma Balassi kiadó 2003. DEBRECZENI Attila: Csokonai, az újrakezdések költője. Kossuth Egyetemi Kiadó,Csokonai Universitas Könyvtári Sorozat 1996. NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra Könyvkiadó 1988.

Írta: skuolfi

Bűn és bűnhődés

Újabb beadandó, Felhasznált irodalom: Mihail BAHTYIN, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Bp, Osiris, 2001. TÖRÖK Endre, Az orosz irodalom a XIX. században, Bp, Gondolat, 1970. FEJÉR Ádám, Raszkolnyikov, a humanista eszme áldozata, Bp, TKK, 1989. Nyikolaj BERGYAJEV,Dosztojevszkij világszemlélete

Írta: skuolfi

Edgar Allan Poe The Raven című versének és magyar nyelvű fordításának elemzése kontrasztív nyelvészeti szempontból

„Egyszer egy magányos éjféli órán, miközben gyengén és kimerülten merengtem furcsa, különös hangjaival körbevéve elfelejtett mondáknak, bóbiskoltam, majdnem el is szundítottam, mikor hirtelen jött egy kopogás. A szobaajtón mintha kopogást, kaparászást hallottam volna..."

Írta: skuolfi

Akkor és ma… Avagy mi változott az olimpiai játékok történetében az ókoriakhoz képest.

Tegyünk egy képzeletbeli időutazást az ókori Hellaszba,és kérjük meg a thaszoszi Theagenészt,és a spártai Küniszkát,h jöjjenek el velünk Pekingbe,a 29.Olimpiai játékokra,és legyenek annak díszvendégei.Azt hiszem,igencsak meglepődnének,h hová jutott az ő korabeli versenyük mintegy 2500 év elteltével.

Írta: Persepolis

A macska szó eredete, története, jelentése, előfordulása és használata

„A kalandozások, vándorlások után új hazába, ám mégis idegen környezetbe került magyarság elsősorban az ott talált szláv lakossággal, valamint a környező szláv népcsoportokkal került összeköttetésbe..."

Írta: skuolfi

Legolvasottabb versek

Fecskemadár

Írta: Krpeljević Regina

Talán örökké.

Írta: Neubauer József

Egyéves

Írta: Magdileona

Fekete és fehér

Írta: Herbák István András

Láthatsz

Írta: Alexandre Savetier

A múlt tükre

Írta: Polnai Gábor

A vorosbor

Írta: TMT

Majd akkor

Írta: Hulló Csilla(g)

Fájdalom

Írta: Táltos Miklós


Egy vers csak úgy

Pontosan miért?

Írta: denket

Egy más világban

Írta: Magdileona

A szeretetről Veronainak

Írta: Sonkoly Éva

Csend

Írta: niobe

Megint gonosz...

Írta: Ködmadár

Pillangó

Írta: Magdileona

Álmodsz néha

Írta: Lonka

Választás...

Írta: Kardos Győző

Kérlek!

Írta: Herbák István András

Egy cikk csak úgy

Most már,mindörökre.

Odaérve a kapuhoz,először a Nő szólalt meg. --Szia! Nem erre vágytál?Vagy nem engem vártál?--Hamiskás mosoly ült az arcán.Mi még vonzóbbá tette,az amúgy is vonzó középkorú nőt. Talán a választ azért nem kapkodta el,mert még most sem érti,hogy miért,és miért most jött el hozzá a nő.Több hónapja,hogy

Írta: Neubauer József

A parancsnok

Eddigi szolgálati helyein megszokta, hogy minden dolognak van valami rendszere. Katonás rendben mentek a dolgok, a legénységi állomány ellenvetés nélkül végrehajtotta, amit a tiszti állomány kívánt tőle. Annak volt igaza, akinek nagyobb rumli volt a paroliján.

Írta: Halacska

Gyermek szemmel

Gyermekkorom apró szép emékei, melyre könnyes szemmel gondolok vissza. A lelék talán néha nem bírja el azokat a nehézségeket, amiket az élet az utunkba gördít, de fel kell nőni, és haladni tovább, akkor is, ha a fejünkből nem tudjuk kitörölni a rossz élményeket.

Írta: láthatatlan valóság

A csoda mi vagyunk

................mikor csoda világban élünk és nem látjuk a fától az erdőt...........................................................................................................................................................................................................................

Írta: Veronai

Vegyük a virágot, avagy ne vigyük?

A férfiak nem igazán udvarolnak, hanem racionálisan kerülgetik kiválasztottukat, akihez az első kivételes alkalomtól eltekintve nem is csokor virággal érkeznek.

Írta: Mónus Miklós